مهلت مراجعه مهاجرین برای تمدید کارت های آمایش یازده رو به پایان است

مهلت مراجعه مهاجرین برای تمدید کارت های آمایش یازده رو به پایان است

مهلت مراجعه اتباع خارجی دارای کارت آمایش یازده برای تمدید این کارت ها تا پایان ماه جاری است

مردم افغانستان حضور مجدد شرکت بدنام بلک واتر را در کشور خود نمی پذیرند

مردم افغانستان حضور مجدد شرکت بدنام بلک واتر را در کشور خود نمی پذیرند

مردم افغانستان حضور مجدد شرکت بدنام و جنایتکار بلک واتر را در کشور خود نمی پذیرند

اگر مسلمانان اتحاد خود را حفظ کنند یقیناً امریکایی ها جرات اقدام علیه آنان را نخواهند داشت

اگر مسلمانان اتحاد خود را حفظ کنند یقیناً امریکایی ها جرات اقدام علیه آنان را نخواهند داشت

در صورتی که مسلمانان اتحاد و یکپارچگی خود را حفظ کنند یقیناً امریکایی ها به خود جرات نخواهند داد که تصامیمی علیه دنیای اسلام اتخاذ و اجرا کنند

اقدام ترامپ در مورد بیت المقدس منافع امریکا را در افغانستان با خطر مواجه می کند

اقدام ترامپ در مورد بیت المقدس منافع امریکا را در افغانستان با خطر مواجه می کند

اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از تصمیم خود در مورد به رسمیت شناسی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی صرفنظر نکند منافع امریکا در افغانستان با خطر مواجه خواهد شد