امریکایی ها نمی خواهند به وعده های خود در مورد خروج نیروهایشان از افغانستان عمل کنند

برنامه ریزی امریکایی ها برای افزایش نیروهایشان در افغانستان به این معنی است که امریکایی ها نمی خواهند به وعده های خود در مورد خروج نیروهایشان از این کشور عمل کنند

جهاد مردم افغانستان با هدف دفاع از ارزش های اسلامی و سرزمین شان انجام شد

جهاد مردم افغانستان علیه ارتش متجاوز شوروی سابق با هدف دفاع از ارزش های اسلامی و از سرزمین شان صورت گرفت که مورد تهاجم قرار گرفته بود

در پست های مهم نظامی و امنیتی باید افراد شایسته و کارآزموده مقرر شوند

کارشناس نظامی افغان: در پست های مهم نظامی و امنیتی باید افراد متعهد، شایسته و کارآزموده مقرر شوند

جنگ در افغانستان و تروریست پروری از سوی امریکایی ها رهبری می شود

جنگ در افغانستان و تروریست پروری به خاطر بدنام کردن ارزشهای اسلامی از سوی امریکایی ها رهبری می شود