قدرت های غرب و شرق در پس پرده گروه های تروریستی و افراطی قرار دارند

قدرت های غرب و شرق طی چند دهه گذشته همواره در پس پرده گروه های تروریستی و افراطی قرار داشته اند

عملیات موشکی ایران هشداری به تروریست ها و حامیانشان در خصوص اقدامات خصمانه بود

عملیات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به مواضع تروریست های تکفیری داعش در سوریه هشداری به تروریست ها و حامیانشان بود

علمای جامعه اسلامی نقش بارزی در تشریح قضیه فلسطین و دفاع از آن دارند

علمای جامعه اسلامی نقش بارزی در تشریح قضیه فلسطین و جلب توجه مردم و حاکمان کشورهای اسلامی نسبت به این مساله دارند

برخی حکام کشورهای عربی به جای حمایت از فلسطین در کنار اسرائیل قرار گرفته اند

برخی حکام کشورهای عربی به جای حمایت از مردم فلسطین در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند