دولت افغانستان با هدف جوان ساختن نیروهای اردوی ملی ،پولیس ملی وامنیت ملی وایجاد زمینه کار برای جوانان تصمیم دارد تا سن بازنشستگی افسران را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان هدف این تصمیم را جوان ساختن نیروهای افغانستان خواند.

این در حالی است که بر اساس قانون ذاتیه افسران  در سال 1388توشیح گردید سن بازنشستگی افسران 65سال تعیین گردیده بود اما اکنون دولت می خواهد سن بازنشستگی دگروال را 54 توزن جنرال را 58ودگرجنرال را به 60 سال تقلیل داده قانون را تعدیل کند.

برخی شخصت ها از این اقدام حمایت می کنند اما برخی دیگر این اقدام را به زیان کشور می دانند.

عبدالرووف ابراهیمی ریییس پارلمان افغانستان این تصمیم را در شرایط کنونی جنگی منطقی نمی داند.

به اساس آمارها سالانه 8 هزارجوان از رشته های مختلف نظامی فارغ گردیده آماده به کار هستند وهر گاه قانون افسران تعدیل گردد حدود 13 هزار از افسران بازنشسته می شوند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان قریشی موجود است.

 

21 سنبله 1396, 15:21 کابل
Comments