21 سنبله 1396, 16:28 کابل
  • معاون دوم رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان
    معاون دوم رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان

معاون دوم رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با "ژنرال عبدالرشید دوستم" معاون تبعیدی رئیس جمهوری افغانستان در ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «باتور دوستم» پسر"ژنرال دوستم" در صحفه فیسبوک خود از دیدار «محمد محقق» معاون دوم "عبداالله عبدالله " رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان و از اعضای محوری شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان با پدرش که عضو این ائتلاف است، در ترکیه خبر داد.

"محمد محقق " و ژنرال دوستم درباره شرایط جاری افغانستان و برنامه‌های جدید شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان گفتگو کردند.

این دیدار در حالی صورت گرفت که اخیرا سخنگوی " جنبش ملی اسلامی افغانستان به ریاست ژنرال "عبدالرشید دوستم" از دولت این کشور خواست تا زمینه را برای بازگشت ژنرال دوستم به افغانستان فراهم کند.

ژنرال دوستم معاون اول رئیس‌جمهوری افغانستان ماه‌هاست که در ترکیه حضور دارد و دلیل سفرش درمان عنوان شده بود؛ اما برخی منابع از تبعید غیر رسمی وی به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خبر داده اند.

ژنرال دوستم پس از شکایت "احمد ایشچی"والی سابق " جوزجان " در شمال افغانستان مبنی بر شکنجه اش توسط ژنرال دوستم و محافظانش و باز شدن پرونده ای برای تحقیقات در این زمینه به ترکیه سفر کرد.

 

تگ

کامنت