• بررسی مشکلات روند صدور پاسپورت الکترونیکی مهاجران در سفارت افغانستان در ایران

نشست نمایندگان مهاجرین، پیرامون مشکلات روند توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیکی با حضور «نصیر احمد نور» سفیر افغانستان در تهران و «محمد اسلام دره ای» مستشار فرهنگی و حقوقی و مسوول طرح صدور پاسپورت‌های الکترونیکی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نشست نمایندگان مهاجرین با مقامات سفارت افغانستان در تهران، پیرامون مشکلات روند توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیکی با حضور «نصیر احمد نور»  سفیر  افغانستان در تهران و «محمد اسلام دره ای» مستشار فرهنگی و حقوقی و مسوول طرح صدور پاسپورت‌های الکترونیکی برگزار شد.

در این جلسه اقشار مختلف مهاجرین اعم از تشکل های دانشجویی، علما و نمایندگان شورای مهاجرین استان های مختلف پیرامون مشکلات روند توزیع تذکره و پاسپورت های الکترونیکی به ویژه مشکلات دانشجویان نسبت به پرداخت هزینه صدور پاسپورت‌ها صحبت کردند.

28 سنبله 1396, 17:13 کابل
Comments