مردم و مقامات افغانستان رسمیت شناختن بیت المقدس از سوی رییس جمهوری امریکا بعنوان بایتخت اسراییل را محکوم کردند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان جعفر طیار موجود است.

16 قوس 1396, 17:09 کابل
Comments