کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح کشور میگوید که سالانه سه صد میلیون افغان از کشور جهت درمان به کشور های بیرونی فرار میکند و این برای افغانستان زیان بار است.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،آقای خلیلی که در افتتاح یکی از شفاخانه های خصوصی تازه ایجاد شده در کابل صحبت میکرد گفت که تامین امنیت و صلح در کشور برای تشویق و روحیه بخشیدن به سکتور خصوصی جهت سرمایه گزاری در افغانستان بسیار مهم است، تا افغانستان از لحاظ عرضه خدمات صحی نیز خود کفا شود.

وی تامین صلح و امنیت را یک نیاز جدی برای افزایش سرمایه گزاری خصوصی در بخش صحت و دیگر بخش های اقتصادی میداند.

آقای خلیلی از تاجران و سرمایه گزارن خواست تا در برابر نابسامانی های کنونی کشور که وجیبه ملی همه مردم افغانستان است بایستند و در شرایط دشوار اقتصادی در کنار مردم باشند.

در همین حال محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز که در این مراسم حضور داشت به این باور است که عرضه خدمات صحی در پایتخت هنوز هم برای مردم کافی نیست و از این بابت شهروندان جهت درمان به کشور های بیرونی به خصوص هند و پاکستان مراجعه میکنند.

این گفته ها درحالیست که وزارت صحت عامه همواره از تلاش ها به هدف بهبود عرضه خدمات صحی سخن زده اند، اما هنوز هم عرضه خدمات صحی ناکافی بوده و بیماران جهت تداوی به بیرون از کشور فرستاده می شوند.

جزئیات این خبر در گزارش همکارمان نوروزی موجود است.

16 قوس 1396, 17:20 کابل
Comments