• افغانستان یکی از نامن ترین کشور ها برای خبرنگاران

عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی نهاد نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان امروز در یک نشست خبری می گوید که، لت و کوب خبرنگاران در مرکز شهر کابل از سوی افراد نامعلوم به صورت بی سابقه افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،در تازه ترین بررسی های که از 231 خبرنگار صورت گرفته 177 خبرنگار مورد خشونت قرار گرفته اند، با این حال خلوتگر رییس اجرایی نی از حکومت می خواهید تا در تضمین جان خبرنگاران، ضمانت های را که این نهاد نیاز دارد ارایه دهند.

خلوتگر افزود که قضیه خشونت علیه خبرنگاران یکی از چالش های است که حکومت پس از 16 سال تعهد سپرد تا این قضیه را بررسی کند.

در همین حال بلال نوری که خود خبرنگار است، درمورد خشونت علیه خبرنگاران می گوید، اگر حکومت مانع خشونت علیه خبرنگاران نشود، خبرنگاران به مشکلات بیشتری رو به خواهد شد.

انگیزه لطیفی یکی دیگر از خبرنگاران به این باور است که در این آواخر ناامنی ها و خشونت علیه خبرنگاران بیشتر در داخل شهر کابل دیده می شود.

خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان نه تنها در پایتخت بل در ولایات نیز یکی از بزرگترین چالش ها برای خبرنگاران دانسته میشود، چنانچه خبرنگارانی که در ولایات فعالیت می‌کنند از خشونت و آزار و اذیت توسط مسئولان محلی شکایت دارند.

 

16 قوس 1396, 17:26 کابل
Comments