20 قوس 1396, 09:10 کابل

مشرانوجرگه شورای ملی افغانستان تصمیم ترامپ رییس جمهور امریکا مبنی بر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم غاصب اسراییل رامحکوم کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، کلمیزی یک عضواین مجلس سنا گفت با این تصمیم هرگز امریکا نمی تواند دوست مسلمانان باشد علاوه برآن آتش جنگ دایمی را ترامپ مشتعل ساخت.

همچنین مشرانوجرگه باصدور قطعنامه ای این تصمیم را نکوهش کرد واین تصمیم را ایستادگی در برابرجهان اسلام وتمام ارزش های دموکراتیک عنوان نمود.

ایزدیارمعاون اول این مجلس که نشست را ریاست می کرد گفت خواست ما این است تاامریکا براین تصمیم ترامپ تجدید نظر کند.

درهمین حال روز یکشنبه دانشگاه البیرونی در کاپیسا طی تظاهراتی برضد امریکا واسراییل شعار سرداده بیت المقدس را سرزمین دائمی وابدی ملت مسلمان فلسطین دانسته از مسلمانان سراسرجهان خواستند تا یک پارچه در برابر دسایس امریکا قیام کنند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان قریشی موجود است.

کامنت