21 جدی 1396, 18:30 کابل

نمایندگان مجلس افغانستان به سخنان اخیر رئیس جمهور افغانستان درباره ارتباط نمایندگان مجس با وزارتخانه ها و تهدید به افشای هویت آنان از طریق رسانه ها واکنش نشان داده و صلاحیت این مجلس را ناشی از قانون اساسی می خوانند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان قریشی موجود است.

کامنت