19 دلو 1396, 16:41 کابل
  • محمد علم ایزدیار : حکومت افغانستان با بحران عدم مشروعیت مواجه است

معاون اول مجلس سنای افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که بحران امنیتی نه تنها در کابل بلکه در تمام کشور مردم را تهدید میکند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا امروز در یک نشست خبری گفت، که حکومت در بیشتر موارد از برخوردهای سلیقه‌ای در بخش های مختلف کار میگیرد.

عدم تطبیق موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی از آن مواردی است که به باور آقای ایزدیار هنوز از سوی حکومت در نظر گرفته نشده است.

معاون اول مجلس سنا با اشاره به برگزار نشدن انتخابات شورای ولسوالی‌ها و انتخابات پارلمانی افزود که این مسئله میتواند مشروعیت حکومت را زیر سوال ببرد.

در همین حال محمد اسلام یفتلی رییس مرکز ابتکار و عمل افغانستان در این نشست میگوید که بحران های موجود در کشور باعث محرومیت جوانان از حقوق شان شده و این روند می تواند سبب عقب مانده گی قشر جوان در کشور شود، همچنین وی از حکومت خواست تا نگذارد این چالش ها فُرصت‌های جوانان را ازبین ببرد.

از سویی هم مجتبی پیکان رییس اقتصاد ولایت کاپیسا نیز از نبود زمینه‌هایی کاری برای جوانان نگران است و با ایجاد مرکز ابتکار و عمل میخواهند راه حلی به حکومت پیشنهاد کرده و از این طریق به مشکلات جوانان رسیدگی شود.

اشتراک کننده‌گان در این برنامه بیشتر به ناکارایی و نارسایی های حکومت اشاره کرده و تاکید کردند که اگر در برابر پدیده های شوم و بحران زا در کشور مبارزه صادقانه صورت نگیرد مردم به رفاه، آرامش و حقوق شان نخواهند رسید.

کامنت