• مخالفت معاون دوم و حمایت معاون اول ریاست اجراییه افغانستان از شناسنامه های الکترونیکی( هوشمند)

معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید نباید هویت یک قوم برقوم دیگر تحمیل شود.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان در واکنش به ثبت نام شماری از مقامات دولت افغانستان به خاطر اخذ شناسنامه های هوشمند، مخالفت خود را با این روند ابراز کرده و گفت اجازه داده شود تا اقوام برادر با هویت خودشان در کنار هم زندگی کنند ونباید هویت یک قوم براقوام دیگر تحمیل گردد.

در همین حال محمد خان معاون اول ریاست اجراییه افغانستان از توزیع این شناسنامه ها حمایت کرد.

مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رییس اجراییه ابراز امیدواری کرد که معضل شناسنامه هوشمند از راه گفتگو حل شود.

در همین حال شماری از اعضای جامعه مدنی در گردهمایی در کابل از حکومت می خواهند تا بدون درنگ شناسنامه های هوشمند را توزیع کند اما شمار دیگر با ان مخالفت میکنند.

 

30 دلو 1396, 08:22 کابل
کامنت