• تکذیب توافق حزب جمعیت اسلامی با ارگ بر سر والی سمنگان

جمعیت اسلامی افغانستان توافق درباره ولایت سمنگان با ارگ را رد کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،پس از آن که خدام در برابرفرمان رییس جمهور افغانستان ایستاد و گفت تا زمانی که جمعیت اسلامی و مردم او را از ولایت سمنگان برکنار نکنند به ولایت ادامه می دهد ،با احراز کرسی والی این ولایت از سوی ابراهیمی، رسانه ها گزارش دادند که جمعیت اسلامی با حکومت در مورد سمنگان به توافق رسیده است اما محی الدین مهدی عضو برجسته این گروه و عضو هیات مذاکره کننده گفت، خدام از سوی دولت از کرسی ولایت کنار گذاشته شده و جمعیت اسلامی با ارگ توافقی نکرده است .

دو روز پیش ابراهیمی با تدابیر شدید امنیتی واردسمنگان شد واز سوی معاون ارگان های محل ،معرفی شد.

ابراهیمی مدرک کارشناسی ارشد دارد و از تجربه اداری به صفت فرمانده جهادی نیز برخوردار است.

02 حوت 1396, 09:59 کابل
کامنت