• تاکید اشرف غنی به مخالفان : یکی از دو راه را انتخاب کنید؛ جنگ یا صلح

رییس جمهور افغانستان از مخالفان خواست از دو راه جنگ و صلح یکی را برگزینند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،رییس جمهور افغانستان که در پایان نشست مشورتی صلح صحبت می کرد، گفت در نشست کابل راهبرد جنگ وصلح را همگانی می سازد.

محمد اشرف غنی تاکید کرد هرگاه طالبان به صلح نپیوندد مردم در برابرآنها بسیج خواهند شد.

 رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز خواهان صلح باعزت شد و افزود،کسانی که دست از جنگ می کشند باید عزت آنها حفظ شود.

در پایان نشست مشورتی قطعنامه 14ماده ای صادرشد که در آن ضمن پیشتبانی از برنامه های صلح دولت از مخالفان خواسته شد تا به صلح تن دهند.

 

03 حوت 1396, 12:19 کابل
کامنت