• پایان جزایر قدرت در افغانستان

رییس جمهور افغانستان بر پایان جزایر قدرت در این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، اشرف غنی که در جمع نیرو های امنیتی و نظامی افغانستان صحبت می کرد به اقتدار نیروهای کشورش تاکید کرد و گفت برنامه امنیتی ۴ساله روی دست گرفته شده وبه اساس این برنامه انحصار مشروع قدرت به دست نیروهای امنیتی و نظامی قرارگرفته ،جزایر جداگانه که بتواند استعمال قوه کند ،دیگر وجود نخواهد داشت.

رییس جمهور این کشور به نیروهای افغانستان اطمینان داد که مردم با تمام قوا در حمایت شما قراردارند وشما وظایف مقدستان را با کمال سربلندی مانند گذشته به پیش ببرید.

17 حوت 1396, 16:20 کابل
کامنت