• دیدار وزرای دفاع افغانستان و انگلیس در کابل

وزرای دفاع افغانستان و بریتانیا امروز شنبه در کابل دیدار و در خصوص مسایل مختلف  گفت وگو کردند.

به گزارش خبر گزاری آوا ،  اوضاع امنیتی افغانستان و منطقه ، گسترش روابط نظامی،  اموزش نیروهای نظامی افغان و مبارزه با فساد  از مهمترین موضوعات مورد بحث «گاوین ویلیامسون» وزیر دفاع بریتانیا با  «طارق شاه بهرامی» وزیر دفاع افغانستان بود.

در حال حاضر از میان حدود 18 هزار نظامی خارجی به فرماندهی امریکا در افغانستان  حدود ششصد نفر انها  انگلیسی هستند و دهها نفر انها کشته شده اند.

 

27 حوت 1396, 09:16 کابل
کامنت