رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با بیان اینکه برچسب انتخاباتی در کپی تذکره ها غیر قانونی هست، تاکید کرد: مداخله حکومت در روند انتخابات بی اعتمادی مردم نسبت به روند انتخابات را بیشتر می سازد.

فضل احمد معنوی در مصاحبه با برنامه انعکاس رادیو دری افزود "انتظار ما این بود که لیست رای دهنده با اعتبار ساخته شود که این کار هزینه زیادی ندارد و می تواند از تکرار رأی و تقلب جلوگیری کند.

معنوی افزود: کپی از لحاظ حقوقی اعتبار ندارد و این طرح فاجعه انتخاباتی را به بار خواهد آورد.

رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصریح نمود "با طرح استفاده از کپی تذکره ، لیست رای دهنده مفهوم خود را از دست می دهد و ترس ما هم همین بود که سرانجام حکومت به همین ترفند روی آورد .

 وی تصریح کرد : ساختار کمیسیون انتخابات به گونه ای هست که به هیچ مرجعی به شمول حکومت حق مداخله نمی دهد اما حکومت بدون مجوز قانونی دست به مداخله می زند.

معنوی همچنین اظهار کرد : بدون شک اگر انتقادهای مردم از عملکرد حکومت در جریان انتخابات بالا بگیرد و احزاب سیاسی  یا قومی بزرگ از شرکت در انتخابات صرف نظر کند خطری بزرگ بر سر راه برگزاری انتخابات هست .

رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار داد "اگر حکومت به  زورگویی و خودسریهای خود ادامه دهد احتمال دارد که بعضی از احزاب یا اقوام افغانستان، انتخابات را تحریم کنند.

 

 

Tags

25 ثور 1397, 16:58 کابل
Comments