•  عذرخواهی اشرف‌غنی پس از حمله هوایی مرگبار نزدیک قندوز

«اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان به علت حمله هوایی مرگباری که اوایل آوریل گذشته یک مدرسه قرآنی را در شمال شرق این کشور هدف قرار داد، عذرخواهی کرد.

براساس تحقیقاتی که سازمان ملل متحد پس ازاین حمله انجام داد و نتیجه آن 17 ثورمنتشر شد، بالگردهای ارتش افغانستان با راکت و تیربار به تجمع مذهبی نزدیک قندوز در شمال شرق افغانستان شلیک کردند. دراین حمله؛ دست‌کم 36 نفر کشته شدند که 30 نفر از آنان کودک بودند.

دولت و ارتش افغانستان ابتدا اعلام کرده بودند در این حمله؛ طالبان را که در حال آماده شدن برای حملات بعدی بودند، هدف قرار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان  روز چهارشنبه با قربانیان این حمله اشتباهی و مسئولان محلی دیدار و از آنها عذرخواهی کرد.

رئیس جمهوری افغانستان افزود: تفاوت بین مزدوران و دولت مشروع این است که دولت مشروع به علت اشتباهاتی که انجام داده است عذرخواهی می‌کند.

«اشرف غنی» وعده داد دولت افغانستان به خانواده‌های قربانیان غرامت دهد و مناره‌ای را برای یادبود قربانیان بنا کند؛ مسجدی نیز در منطقه مورد حمله اشتباهی ساخته خواهد شد.

Tags

27 ثور 1397, 08:09 کابل
Comments