27 ثور 1397, 10:13 کابل
  • باطل شدن برچسپ برکاپی تذکره ها در افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برچسپ برکاپی تذکره ها را در این کشور باطل اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، پس از آن که به برنامه نصب برچسپ برکاپی تذکره انتقادات زیادی وارد شد و به گفته برخی مقامات و کارشناسان،احتمال تقلب سازمانی در انتخابات افزایش یافت،کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این برنامه را باطل و اعلام کرد ،هرگاه شهروندان از ناحیه امنیتی نگرانی داشته باشند می توانند به رویت تذکره برچسب خورده خود، تذکره المثنی گرفته و گشت و گذار کنند.

پیش از این دکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان از برنامه برچسب برکتی تذکره نیز انتقاد کرده بود.

 

کامنت