شورای اخوت اسلامی ولایت بلخ از مردم این ولایت درخواست کرده اند تا در ایام ماه مبارک رمضان شئونات اسلامی را در این ماه مبارک رعایت کنند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حیدری موجود است.

27 ثور 1397, 15:46 کابل
کامنت