شورای احوت اسلامی به ریاست سازمان حج و اوقاف ولایت بلخ در نشستی جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان مرکز رژیم اشغالگر قدس از سوی امریکا را محکوم کرد.

جزئیات بیشتر این خبر در گزاربش همکارمان حیدری موجود ادست.

27 ثور 1397, 17:35 کابل
کامنت