علمای دینی در ولایت سر پل در شمال افغانستان از مخالفان دولت این کشور خواستند تا از ادامه جنگ در ماه مبارک رمضان دست بردارند و بیش از این باعث کشتار غیر نظامیان نشوند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حیدری موجود است.

30 ثور 1397, 18:48 کابل
کامنت