04 جوزا 1397, 11:21 کابل

فرمانده پلیس ولایت فاریاب در شمال افغانستان از نیروهای تازه نفس ارتش ملی افغانستان برای سرکوب مخالفان در این ولایت خبر داد.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حیدری موجود است.

کامنت