• بیش از شش میلیون نفر برای شرکت در انتخابات افغانستان ثبت‌نام کردند

کمیسیون انتخابات می‌گوید که از آغاز روند ثبت نام رای‌دهندگان تاکنون بیش از شش میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار نفر در سراسر افغانستان ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات، امروز چهارشنبه (23 جوزا) در یک نشست خبری گفت که از میان این شش میلیون و یکصد و هشتاد نفر، دو میلیون و یازده هزار آن را زنان تشکیل می‌دهد. 

صیاد از کمرنگ بودن زنان برای ثبت نام در شورای شهرستانها ابراز نگرانی کرد، او ناامنی در برخی ولایت‌ها، مشکلات فرهنگی، عدم تصدیق نامه‌های صنف دوازدهم و برخورد سلیقه‌ای برخی از مقام‌های محلی را از عوامل اصلی کمرنگ بودن زنان برای نامزد شدن در شورای شهرستان‌ها خواند.

صیاد افزود که مرحله اول و دوم ثبت نام رأی دهندگان با مؤفقیت به پایان رسید و مرحله سوم ثبت نام در مراکز روستاها ادامه دارد.

رئیس کمسیون مستقل انتخابات ادامه داد که هزار مرکز ثبت نام که در مراحل گذشته فعال نشدند، به مرحله سوم منتقل شده است.به گفته‌ وی، ثبت نام کاندیداهای مجلس نمایندگان به پایان رسیده، ولی نامزدان شورای شهرستان‌ها تا بیست و چهارم ماه جاری می‌توانند ثبت نام نمایند.

این در حالیست که پس از بررسی اسناد نامزدان مجلس نمایندگان و شورا های شهرستان‌ها لیست ابتدایی آن‌ها در هفتم سرطان سال جاری خورشیدی اعلام شود.

23 جوزا 1397, 15:21 کابل
کامنت