28 جوزا 1397, 12:52 کابل
  • کاروان صلح وارد کابل و خواهان تداوم آتش بس شدند‎

کاروان صلح خواهان هلمندی وارد کابل پایتخت افغانستان گردیده، خواهان تمدید آتش بس وصلح شدند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، حدود یک ماه پیش کاروان صلح خواهان هلمندی که شمارشان ۸تن بوده به هدف برقراری صلح از هلمند راه افتاده صبح امروز دوشنبه به کابل زمانی وارد شدند که تعداد این کاروان به ۲صد تن می رسد.

اعضای این کاروان مدت 38 روز مسیر راه را طی نموده که در ولایات مختلف به استقبال گرم مردم مواجه گردیده وشماراز مردم این کاروان را همراهی کردند. کاروان صلح خواهان که مورد استقبال گرم کابلیان نیز روبروگردید بخاطر اشتراک در تجمع بزرگ به طرف مسجد عیدگاه به راه افتادند. آنها از دولت و طالبان خواستند آتش بس را تمدید نموده گفتگوها را آغاز کنند تا مردم افغانستان همای صلح را به آغوش بکشند. این کاروان تاکید دارد که به خاطر رسیدن به صلح به سایر ولایات افغانستان نیز سفر خواهند کرد. کاروان صلح خواهان که در ماه گذشته از هلمند به راه افتاد، بخاطر رسیدن به هدف صلح دشواری و مشکلات زیاد به بویژه در ماه مبارک رمضان را تحمل نمودند. ازهدف این کاروان و ادامه آتش بس مردم افغانستان به گرمی در داخل وخارج افغانستان  استقبال شده است. گفتنی است که رییس جمهور افغانستان روز شنبه  آتش بس  بدون معین نمودن زمان آن را تمدید که دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری این مدت را ۱۰روز اعلام کرد اما طالبان پایان زمان آتش بس را اعلام کرد. این در حالی است که طالبان و نیروهای دولتی و مردم در مناطق مختلف افغانستان در ایام عید دیدار داشته که همه از جنگ ابراز خستگی نموده از صلح و آشتی استقبال کرده خواهان تمدید آتش بس هستند.

کامنت