• اعلام شمار جمعیت مهاجران افغان در ایران

وزیر امور مهاجران افغانستان آمار رسمی اتباع این کشور در ایران را بیش از دو میلیون و 400 هزار مهاجر اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، «سید حسین عالمی بلخی» روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در کابل، آمار رسمی اتباع افغان  در ایران را بیش از دو میلیون و 400 هزار پناهجو و مهاجر اعلام کرد و گفت: بیش از یک میلیون از این افراد، فاقد هرگونه مدرک قانونی هویت فردی هستند.

این آمار ثبت شده نزد وزارت مهاجران افغانستان در حالیست که  روزانه صدها نفراز اتباع افغانستان بدنبال ناامنی ها و جنگ  و بحران های ناشی از خشسکالی و بیکاری در این کشور به صورت قاچاق وارد ایران می شوند.

وزیر مهاجران افغانستان همچنین خاطرنشان کرد در پاکستان بیش از یک میلیون 400 هزار پناهنده افغان ثبت نام شده اند و 750 هزار مهاجر نیز فاقد مدرک هستند که بزودی کارت دریافت خواهند کرد و حدود 300 هزار تن نیز فاقد هرنوع مدرک هستند.

به رغم بازگشت بیش از هشت میلیون مهاجر افغان در سال های گذشته به افغانستان، هنوز حدود شش میلیون نفراز اتباع این کشور در خارج از افغانستان بسر می برند.

ازحدود چهار دهه پیش با اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی و همچنین اشغال نظامیان آمریکایی از سال 2011، میلیون ها نفر از افغانستان آواره شدند.

29 جوزا 1397, 17:35 کابل
کامنت