30 جوزا 1397, 15:39 کابل
  • عبدالله: افغانستان از اقدامات بین‌المللی برای حل بحران آب استقبال می‌کند

رئیس اجراییه افغانستان در کنفرانس بین المللی "آب برای توسعۀ پایدار" در تاجکستان گفت که در وضعیت فعلی کمبود آب آشامیدنی بهداشتی، برای جامعۀ جهانی به ویژه کشورهای در حال توسعه یک چالش جدی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس اجراییه در این کنفرانس، از امام علی رحمان رییس جمهور تاجکستان به خاطر برگزاری و میزانی از این نشست مهم سپاسگزاری نموده؛ افزود: ما در وضعیتى قرار داریم که مشکل کمبود آب یک چالش جدی برای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه شمرده می‌شود.

تغییرات هوا، افزایش جمعیت و آلودگی زیست‌محیطی، از مهم‌ترین عوامل موثر است که مشکلات آب را بیشتر می‌سازد.

 عبدالله گفت افغانستان یکی از کشورهایی است که کم‌ترین ذخیره‌های آبی را دارد و تغییرات اقلیمی سبب آب شدن ذخیره‌های برف، خشکسالی و آلودگی آب و هوا شده است.

رئیس اجرائیه ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، جمعیت افغانستان تا سال ٢٠٥٠ نزدیک به دو برابر خواهد شد و مشکلات آب بیشتر از پیش به وجود خواهد آمد.

عبدالله گفت: برای همین، ما در ریاست اجراییه یک واحد هماهنگی ایجاد کرده‌ایم تا پیگیر اهداف توسعۀ پایدار باشد.

 

کامنت