30 جوزا 1397, 18:09 کابل
  • اشرف غنی: اسناد هویتی افغان‌ها باید الکترونیکی شود

غنى گفت: حکومتداری الکترونیکی، یکی از اهداف اصلی دولت افغانستان است و پروژۀ الکترونیک ‌سازی اسناد هویت ملی، باید هرچه زودتر بصورت کامل آن به اتمام برسد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در خبرنامه دفتر سخنگوى ریاست جمهورى آمده: رئیس جمهور افغانستان، دیروز در نشستى با مسئولین وزارت مخابرات و تکنولوژی در مورد چگونگی پیشرفت کار پروژه الکترونیک سازی اسناد هویت ملی، بحث کرد.

شهزاد آریوبی وزیر مخابرات افغانستان در مورد پیشرفت ها و چالش های پروژه یادشده افزودکه بخش های بیشتر این پروژه تکمیل شده و دیگر بخش های آن، تا شش ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

اشرف غنی در این دیدار، پروژۀ الکترونیک‌سازی اسناد هویت را یک پروژه ملی خوانده گفت که حکومتداری الکترونیکی، یکی از اهداف اصلی می‌باشد و این پروژه، باید هر چه زود تر صورت کامل آن به اتمام برسد.

به نوشته پژواک، رئیس جمهور افغانستان دستور داد تا  کمیته‌ ای به ریاست دکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، با عضویت وزارت های مالیه، مخابرات و اداره شناسنامه الکترونیکی ایجاد شود؛ تا ابعاد مختلف این پروژه را به صورت دقیق  ارزیابی نماید.

کامنت