با هدف ایجاد زمینه های ایجاد اشتغال برای ده ها خانواده مهاجران بازگشته به وطن در ولایت بلخ، 500 دستگاه دار قالیبافی در اختیار آنان قرار داده شد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،به گفته همایون نجفی زاده مسوول برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی تعداد 500 دستگاه دار قالی بافی در اختیار ده ها خانواده بازگشته به کشور در ولایت بلخ قرار داده شده است.

مصاحبه آقای نجفی زاده در این باره با خبرنگار رادیو دری در گزارش همکارمان حیدری موجود است.

 

21 سرطان 1397, 20:05 کابل
کامنت