24 اسد 1397, 15:20 کابل
  • توافق امنیتی طالبان با صلیب سرخ در افغانستان لغو شد

در ادامه اعتصاب غذایی هزاران زندانی در زندان مرکزی کابل سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه‌ تصریح کرد که به دلیل بی اعتنایی صلیب سرخ به وضعیت زندانیان توافق امنیتی با این سازمان را لغو کردیم.

در چند روز گذشته هزاران نفر از زندانیان در زندان مرکزی کابل اعتصاب غذایی کردند و شماری از آنها در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان در واکنش به این موضوع اعلام کرد که رسیدگی به زندانیان و ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان جنگ از جمله مسئولیت‌های سازمان صلیب سرخ در افغانستان است.

وی افزود: اما صلیب سرخ از مسئولیت‌هایش فاصله گرفته و کمک‌های بین‌المللی را در اموری دیگری هزینه می‌کند که در تضاد قرار دارد.

سخنگوی طالبان خاطرنشان کرد، عدم واکنش سازمان صلیب سرخ به وضعیت نامناسب زندانیان را می‌توان نمونه‌ای از بی پروایی این سازمان دانست.

وی افزود: بنابراین توافق امنیتی که بین طالبان و سازمان صلیب سرخ وجود داشت را لغو می‌کنیم.

مجاهد تصریح کرد، تا زمانی که صلیب سرخ درباره فعالیت های خود با طالبان به تفاهم نرسد، هیچ مسئولیتی دربرابر جان و مال آنها را قبول نخواهد کرد.

سخنگوی طالبان گفت: سایر موسسات بین المللی که به جای کمک به مردم به فعالیت‌های مشکوک ادامه می‌دهند باید رویه شان را تغییر دهند.

وی افزود: طالبان در مورد موسساتی که فعالیت‌های مشکوک دارند نیز تصمیمی مشابه با سازمان صلیب سرخ اتخاذ خواهد کرد.

دو سال قبل پس از آنکه شماری از کارمندان سازمان صلیب سرخ توسط گروه تروریستی داعش در جوزجان کشته شدند این سازمان فعالیت‌هایش در افغانستان را به تعلیق در آورد.

در نتیجه گروه طالبان با صدور بیانیه‌ای برای تامین امنیت کارمندان سازمان صلیب سرخ اعلام آمادگی کرد و از این سازمان خواست تا روند کمک رسانی به مردم این کشور را نیز افزایش دهد.

کامنت