رئیس جمهوری افغانستان عید سعید قربان را تبریک گفت.

30 اسد 1397, 10:15 کابل
Comments