30 اسد 1397, 10:15 کابل

رئیس جمهوری افغانستان عید سعید قربان را تبریک گفت.

کامنت