• غنی: هدف دولت ایجاد وحدت ملی و مذهبی در افغانستان است

رئیس جمهوری افغانستان گفت: هدف دولت این کشور ایجاد وحدت ملی و مذهبی و جلوگیری از تفرقه در افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این دیدار که در یکی از قرارگاه‌های ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان انجام شد، غنی گفت: امنیت افغانستان حاصل تلاش‌های شبانه روزی سربازان این کشور است و اقدامات نیروهای امنیتی زمینه را برای پایان دادن به بحران چهل ساله در این کشور فراهم آورده است. 

وی تصریح کرد:  امنیت ملی افغانستان به تمام مردم تعلق دارد، هیچگونه سیاست کوچک، حزبی، قومی و سمتی در آن جای ندارد.

غنی با بیان اینکه مصونیت کاری و جانی کارمندان امنیت ملی، اولویت مهم حکومت است، افزود: دولت تلاش می‌کند تا برای کارمندان امنیت ملی امکانات زندگی را فراهم کند. 

رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به اینکه نوع جنگ تغییر کرده است، گفت: امروز جنگ، جنگ اطلاعاتی بوده و برضد مردم ما است.

غنی با بیان اینکه ما تلاش داریم افغانستان مجدد به پایگاه تروریسم بین‌المللی و منطقه ‌ی تبدیل نشود، خاطر نشان کرد: هدف دولت ایجاد وحدت ملی و مذهبی در افغانستان است. 

وی ادامه داد: ما به دنبال وحدت ملی در افغانستان و خواهان پایان جنگ در این کشور و فراهم کردن زمینه پیشرفت برای نسلهای آینده هستیم. 

رئیس جمهوری افغانستان در مورد راهبرد جدید آمریکا در افغانستان گفت: این استراتژی خواست 40 ساله مردم افغانستان است. 

وی با بیان اینکه امکانات صلح نسبت به هر زمان دیگری فراهم شده، تاکید کرد: نیروهای امنیتی بخوبی جایگزین نیروهای خارجی شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: افغانستان باید در حوزه امنیت ملی این کشور سرمایه گذاری کند.

27 سنبله 1397, 10:18 کابل
کامنت