29 سنبله 1397, 16:11 کابل
  • سفر هیات افغانستان به مسکو

یک هیات بلند پایه دولتی افغانستان به ریاست خلیل کرزی معین وزارت خارجه افغانستان امروز کابل را به مقصد مسکو با هدف گفتگو با مقامات روسیه ترک کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، پیش از این قرار بود تا به میزبانی مسکو نشست صلح افغانستان به اشتراک طالبان تدویر گردد اما طی تماسی با افغانستان این نشست به تعویق افتاد.

توافق شد تا نشست مسکو به میزبانی مشترک افغانستان و روسیه تدویر گردد. اما هنوز زمان تدویر این نشست مشخص نشده است.

کامنت