24 میزان 1397, 09:22 کابل
  • هشدار سازمان ملل درباره خطر قحطی در افغانستان

هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا)، درباره قحطی در این کشور هشدار داد.

به گزارش فرانس پرس، توبی لانزر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه با اشاره به جنگ و درگیری در این کشور گفت، دست کم سه میلیون نفر از مردم افغانستان در کمبودغذایی مطلق به سر می برند و خطر قحطی ، جان آنها را تهدید می کند.

توبی لانزر اطلاعات به دست آمده از و ضعیت غذایی افغانستان را  نگران کننده دانست وافزود، باید به سرعت به آنها کمک کرد.

پیشترنیز دفتر مطبوعاتی اداره هماهنگی امور انساندوستانه سازمان ملل متحد(اوچا) درباره افزایش شمار آوارگان داخلی افغانستان در سال 2018 بر اثر ادامه جنگ و درگیری در این کشور هشدار داده بود.

براساس این گزارش از آغاز سال 2018 تا هفته اول اکتبر به دلیل جنگ و ناامنی 249 هزار و 200 نفر از مردم افغانستان مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

ازحدود چهار دهه پیش با اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی و همچنین اشغال نظامیان آمریکایی از سال 2011، میلیون ها نفر از افغانستان آواره شده اند.

­

تگ

کامنت