20 عقرب 1397, 10:40 کابل

آرای انتخابات پارلمانی در کابل پایتخت افغانستان بررسی و باز شماری می شود.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت به دلیل شکایات گسترده تمام آرای کابل بازشماری وبررسی می گردد.

در جریان انتخابات ۲۸ و۲۹ میزان بی نظمی ها و تقلب در انتخابات بویژه حوزه کابل گزارش شد.

صیاد گفت کارمندان این مراکز برطرف و کارمندان سایر ولایات که از خود شایستگی نشان داده به جای آنها تعیین واز سوی کارمندان جدید بررسی انجام می شود.

صیاد افزود افراد که شکایات سایر ولایات نیز بررسی گردیده در خصوص بازشماری آرای  آن تصمیم گرفته می شود.

کمیسیون به علت مصروفیت نتوانست جدول زمان بندی انتخابات ۳۱ حمل ۱۳۹۸ انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.

تگ

کامنت