24 عقرب 1397, 17:02 کابل

تعدادی از دانش آموزان افغان پس از طی کردن یک دوره آموزشی ، خواندن و نوشتن را فرا گرفته و در جشن الفبا در مزار شریف شرکت کردند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حیدری موجود است.

تگ

کامنت