26 عقرب 1397, 18:21 کابل
  • معاون سابق وزیردفاع آمریکا
    معاون سابق وزیردفاع آمریکا

معاون سابق وزیردفاع آمریکا گفت : آمریکا باید به فکر خروج آبرومندانه از افغانستان باشد.

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما از کابل ، رسانه های جمعی افغانستان امروز به نقل از « بینگ ویست » معاون سابق وزیر دفاع آمریکا اعلام کردند : ما نباید مجبورشویم با بالگرد از بام سفارت آمریکا در افغانستان فرارکنیم بلکه باید راهی برای خروج آبرومندانه از این کشور پیداکنیم.

وی تصریح کرد : پس از کشته شدن هزاران نظامی آمریکایی و صرف میلیاردها دلار در افغانستان باید به فکرخروج آبرومندانه از افغانستان باشیم تا آبرو ریزی جنگ ویتنام برای آمریکا تکرار نشود.

معاون سابق وزیر دفاع آمریکا گفت : زمانی که آمریکا به افغانستان حمله کرد برخی ازمقامات آمریکایی به دنبال تشدید جنگ در این کشور بودند و بارها پیشنهاد گروه طالبان برای مذاکرات صلح را رد کردند.

بینگ ویست افزود : « دونالد رامسفلد » وزیر دفاع اسبق آمریکا اعمال زور بر گروه طالبان را برمذاکرات صلح ترجیح داد.

این مقام سابق آمریکا خاطرنشان کرد : اکنون پس از هفده سال جنگ در افغانستان با هزینه های مالی و انسانی سنگین ، ژنرال « اسکات میلر» فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان به راه حل سیاسی اعتراف می کند.

هم اکنون حدود پانزده هزارنظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند و شمار تلفات این نیروها به بیش از دو هزار و چهارصد نفر رسیده است

تگ

کامنت