15 قوس 1397, 19:39 کابل

ده ها تن از باشندگان ولایت سرپل با تجمع در مقر شورای ولایت بلخ خواستار برقراری امنیت و رهایی بیش از بیست تن از مسافرانی شدند که چندی قبل از سوی مخالفان مسلح دولت ربوده شدند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حیدری موجود است.

تگ

کامنت