ده ها تن از باشندگان ولایت سرپل با تجمع در مقر شورای ولایت بلخ خواستار برقراری امنیت و رهایی بیش از بیست تن از مسافرانی شدند که چندی قبل از سوی مخالفان مسلح دولت ربوده شدند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حیدری موجود است.

تگ

15 قوس 1397, 19:39 کابل
کامنت