23 قوس 1397, 13:27 کابل
  • تلفات افراد گروه طالبان و شبکه القاعده در ولایت کنر

در عملیات نیروهای ویژه ی افغان علیه مخفیگاه های افراد مسلح گروه طالبان و شبکه القاعده در ولسوالی شولتن ولایت کنر بشمول چند فرمانده مهم بیست تن افراد مسلح گروه طالبان و شبکه ی القاعده کشته شدند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کونر میگوید در این عملیات به نیروهای امنیتی تلفاتی وارد نشده است.

سخنگوی والی کونر افزود در جریان عملیات چندین منزل مسکونی که مخالفان از ان در هنگام درگیری استفاده می کردند تخریب شده است.

وی افزود تحقیقات در خصوص تلفات افراد ملکی اغاز شده است .

در این حال شاهدان عینی میگویند در این عملیات تلفات وخساراتی به افراد ملکی وارد شده است.

گروه طالبان تا اکنون در این اظهار نظری نکرده اند.

 

کامنت