25 جدی 1397, 19:23 کابل
  • محکوم کردن جنایت تروریست ها در کابل از سوی نمایندگان مجلس سنای افغانستان

نمایندگان مجلس سنای افغانستان، انفجارهای اخیر در کابل را جنایت گروه های تروریستی علیه مردم این کشور خواندند. 

به گزارش خبرگزاری آوا، "محمدعلم ایزدیار"، معاون مجلس سنای افغانستان روزسه شنبه در نشست این نهاد، انفجارهای تروریستی کابل را محکوم وتاکید کرد، تروریست ها باردیگر نشان دادند که به هیچ دین وآئینی پایبنده نیستند وهمچنان به کشتن نظامیان وغیرنظامیان ادامه می دهند. 

"محمدعلم ایزدیار" ازسازمان های اطلاعاتی وامنیتی افغان خواست، برای شناسایی عاملان این کشتار هرچه سریعتر اقدام کنند.

وی تاکید کرد، افرادی ازداخل افغانستان  با تروریست ها در این انفجارها همکاری کرده‌ اند.

"گلالی اکبری"، عضومجلس سنای افغانستان نیزدراین باره تاکید کرد، هدف دشمنان افغانستان از این گونه انفجارها، تنها نظامیان نیستند بلکه غیرنظامیان افغان نیزهستند.

نمایندگان مجلس افغانستان همچنین تاکید کردند، وزارت کشور افغانستان باید برای دستگیری عاملان این انفجار تلاش کند.

تگ

کامنت