02 حمل 1398, 11:25 کابل
  • کشته شدن دو نظامی آمریکایی در افغانستان

دو نظامی آمریکایی در عملیاتی در افغانستان کشته شدند.

خبرگزاری آریانا نیوز افغانستان که این خبر را روز جمعه منتشر کرده است به زمان و مکان کشته شدن این دو نظامی آمریکایی اشاره ای نکرده است.  

ازآغاز لشکرکشی آمریکا به افغانستان ازسال 2001 تاکنون بیش ازدو هزار و چهارصد نظامی آمریکایی در افغانستان کشته و بیش از 20 هزار و 200 نظامی دیگر زخمی شده اند.

این درحالی است که مردم افغانستان از ادامه حضور نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا درآن کشور مخالف وخروج آمریکایی ها را از افغانستان  خواستارهستند.

تگ

کامنت