• مشهد؛ میزبان نخستین اجلاس گفتگوی فرهنگی بین ایران و جهان عرب

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران گفت ، نخستین اجلاس گفتگوی فرهنگی بین ایران و جهان عرب از 2 تا 5 دلو در مشهد برگزار می شود.

"ابوذر ابراهیمی ترکمان" رییس سازمان فرهنگ  و ارتباطات اسلامی ایران روز چهارشنبه در نشست خبری در تهران تاکید کرد ،  در نخستین اجلاس گفتگوی فرهنگی ایران و جهان عرب 85 نخبه از 12 کشور جهان عرب حضور دارند و تا کنون 6 پیش نشست در کشور های تونس، لبنان، قطر و ایران برگزار شده است.

ابراهیمی ترکمان افزود سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران گفتگوی بین کشورها را از 30 سال پیش آغاز کرد و با استفاده از زبان مشترکی که از این راه پیدا کرد گفتگو های فرهنگی را بنا نهاد.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات  اسلامی ایران تصریح کرد،  این سازمان تصمیم دارد در سال های بعد کشورها و قاره های دیگر را نیز به گفتگو فرهنگی دعوت کند.

 

22 جدی 1395, 19:58 کابل
Comments