این اثر منحصر بفرد در ابعاد دو متر و 30 در یک متر و 80سانتی متر در اصفهان بافته می شود.

طراحی این اثر هنری بگونه ای است که با دست کشیدن بر روی آن صدای اذان از فرش پخش می شود.

22 عقرب 1396, 18:54 کابل
کامنت