02 جدی 1396, 10:25 کابل
  •  آغاز فعالیت مجدد قطار نخجوان- مشهد از اواسط جدی سال روان

مدیر‌کل راه‌آهن ناحیه آذربایجان ایران و مدیران مسافری راه آهن جمهوری آذربایجان در خصوص راه اندازی مجدد نخجوان – مشهد از اوایل ژانویه 2018 توافق کردند.

به گزارش رادیو دری، مدیر کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن و مدیر کل راه آهن ناحیه آذربایجان ایران و مدیران مسافری راه آهن جمهوری آذربایجان به منظور راه اندازی مجدد قطار نخجوان – مشهد، نشستی را برگزار کردند­.

در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله خدمات ارائه شده در داخل قطارها، نحوه ثبت و تسویه حساب مالی، چگونگی انتقال اطلاعات و بازاریابی مطرح و بررسی شد.  

فاصله ریلی نخجوان تا جلفا در شمال غرب مرز ایران 45 کیلومتر و از جلفا تا مشهد هزار و 700 کیلومتر است. این خط ریلی اواخر قوس سال گذشته راه اندازی شده بود.

نخجوان بخشی از جمهوری آذربایجان است که فوریه ۱۹۲۴ میلادی به صورت جمهوری خودمختار تأسیس شد.

­

 

تگ

کامنت