• ظریف: دنیای انحصار به سر آمده است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: نقش اساسی فرد در تعیین آینده نشان داد، دوران انحصاری که کشورهای قدرتمند می توانستند جهان را به سمت صلح و جنگ بکشانند، به سرآمده است.

«محمد جوادظریف» روز پنجشنبه درآئین کاشت درخت صلح و دوستی که با حضور سفیران کشورهای مختلف و نمایندگان سازمان های بین المللی در بوستان نوروز تهران برگزار شد، افزود: نقش فوق العاده هر فرد نشان داد: دیگر نمی توان ادعا کرد قدرت تغییر نداریم.

وزیرامور خارجه ایران تصریح کرد:  دنیای ما؛ دیگر دنیای مرزها، اختلاف ها، نفرت افکنی ها و ترویج خشونت و مخالفت با یکدیگر نیست، بلکه دنیای نوروز، بازگشت زیبایی و نشاط است.

ظریف یکی از مهمترین عوامل پیونده دهنده ملت ها را محیط زیست و چالش جهانی در این حوزه برشمرد و خاطر نشان کرد: جهانیان از یک واقعیت خطرناک یعنی از بین رفتن محیط زیست رنج می برند و هیچ کشوری با وجود قدرت و توانمندی خود نمی تواند به تنهایی این چالش را حل کند.

17 حوت 1396, 13:18 کابل
کامنت