• جهانگیری:  قدرت های فرا منطقه ای برای ملت ها مشکل ایجاد کرده اند

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران  گفت: قدرت های فرا منطقه ای با تقسیم تروریسم به تروریسم خوب و تروریسم بد برای ملت ها مشکل ایجاد کرده اند.

«اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با «سلیم الجبوری» رئیس مجلس عراق افزود: دولت و ملت عراق به خوبی در برابر تروریسم ایستادگی کردند و این مهم را در جامعه جهانی ثبت کردند که یک ملت می تواند با ایستادگی و یکپارچگی تروریسم را شکست دهد.

جهانگیری با بیان اینکه اهتمام و تدابیر صحیح دولت و مجلس عراق برای حفاظت از یکپارچگی و تمامیت ارضی این کشور ارزشمند است، گفت: دولت و ملت عراق می توانند با اتکا به مولفه های قدرتی که در اختیار دارند نه تنها بر مشکلات غلبه کرده بلکه دوره و مسیر جدیدی برای پیشرفت باز کنند.

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری انتخابات عراق در آینده نزدیک تصریح کرد: دولت عراق از کشورهای مردمی و دموکراتیک منطقه است که نمایندگان مجلس و دولت برآمده از آن با رای مردم انتخاب می شوند ولی مردم برخی کشورهای منطقه قرن ها است آرزوی دیدن صندوق رای را برای انتخابات دارند. 

جهانگیری روابط مجالس ایران و عراق را نیز خوب توصیف و ابراز امیدواری کرد با حمایت پارلمانهای دوکشور موانع و مشکلات موجود در گسترش روابط برطرف شود.

سلیم الجبوری نیز با مثبت ارزیابی کردن سفر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق گفت: رشد اقتصادی کشور نیازمند همکاری با همه کشورها بویژه جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس مجلس عراق افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار عراق قرار داشته و این پیروزی ها جز با حمایت ایران بدست نیامده است. 

 

تگ

17 حوت 1396, 21:07 کابل
کامنت