06 سرطان 1397, 14:00 کابل

رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی از فعالیت‌های قوه قضاییه ایران برای احقاق حقوق ملت ایران در برابر زورگویی‌های دشمنان گفتند: در مقوله حقوق بشر ،جمهوری اسلامی در برابر مدعیان جنایتکار غربی، طلبکار و مطالبه گر است.

حضرت آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه ایران با اشاره به فجایع حقوق بشری آمریکا در مناطق مختلف جهان و نیز جنایات فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها در قاره افریقا و شبه قاره هند در دهه های گذشته خاطرنشان کردند: در همین سالها نیز عملکرد غربی‌ها در حمایت از داعش و در سوریه، میانمار و مناطق دیگر، نشان دهنده دروغهای مکرر مدعیان وقیح حمایت از حقوق بشر است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند : امروز در جهان با پروپاگاندا و شیوه های پیچیده تبلیغاتی، سیاه را سفید و باطلِ مطلق را حق جلوه می دهند اما متأسفانه بسیاری از دستگاههای ما کارهای رسانه ای دقیق و هنرمندانه و موضوع جلب اعتماد عمومی را دست‌کم گرفته اند.

 

ایشان در خصوص ضرورت تبلیغات صحیح گفتند: امروز قوه قضاییه ایران از جانب دشمنان خارجی و غافلین داخلی، آماج شدیدترین فشارهای تبلیغی و رسانه ای است به‌گونه‌ای که در این تبلیغات، یک قاتل بی رحم که چند جوان حافظ امنیت را به قتل رسانده و در یک فرآیند قانونی و منصفانه چند ماهه به جرم وی رسیدگی و محکوم شده است، مظلوم جلوه داده می شود و قوه قضاییه‌ی دلسوز و پیگیر حقوق مظلومین ، ظالم و متجاوز معرفی می‌شود.

 

حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از سخنانی که مستقیم یا غیرمستقیم تصور فساد فراگیر در همه دستگاهها را به افکار عمومی القا می کنند، افزودند: در برخی «دستگاههای حاکمیتی، مردمی و محیط کسب و کار»، فساد وجود دارد اما «فساد عمومی» واقعیت نیست و نباید این تلقی غلط را در اذهان عمومی به وجود آورد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: باید در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه‌گر و تهمت‌زن با قاطعیت عمل کرد اما در برابر مردم  با تواضع و دلسوزی و محبت وارد شد و با آنان تفاهم کرد تا بتوان اعتماد افکارعمومی را جلب کرد.

 

 

تگ

کامنت