10 قوس 1397, 09:21 کابل
  • نمایشگاه گردشگری، صنعت غذا و شیرینی
    نمایشگاه گردشگری، صنعت غذا و شیرینی

دومین نمایشگاه گردشگری، صنعت غذا و شیرینی به مدت 3 روز در محل هتل هما مشهد برگزار شد. این نمایشگاه که افغانستان نیز از کشورهای شرکت کننده در آن بود، دیشب به کار خود پایان داد.

تگ

کامنت