16 قوس 1397, 14:18 کابل
  • قاسمی: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت ایران است

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران گفت: وجود ساختارهای قانونی و سازوکارهای مبارزه با جرم پولشوئی، نقطه قوت ایران در برخورد با اینگونه جرائم است.

به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امورخارجه، «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در گفت و گو با ایرنا، درباره احتمال ارزیابی منفی نهادهای بین المللی درخصوص کارائی مقررات مربوط به مبارزه با پولشوئی در ایران، تصریح کرد: وجود پولشوئی در ایران مانند دیگر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست و آنچه اهمیت دارد وجود اراده مبارزه با جرائم مالی و پولشوئی است.
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران افزود: مقابله با جرائم پولشوئی مطابق قوانین داخلی ایران از سوی دستگاه های ذیربط با جدیت در حال پیگیری است. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران گفت: نهادهای بین المللی در ارزیابی کشورها به وجود بسترها، قوانین و سازوکارهای اجرایی مقابله با پولشوئی توجه می کنند تا وجود جرم پولشوئی در هر کشور و به هر میزان که قوانین و بسترها فراگیر و مؤثر باشند، کشورها در موقعیت بهتری در ارزیابی های این نهادها قرار می گیرند. 

تگ

کامنت