01 جدی 1397, 10:32 کابل
  • میوه های کهکشانیِ شب چله!

هر ساله با نزدیک شدن به شب چله، قیمتها در بازار میوه و آجیل با تمام توان افزایش پیدا می کند و کمتر کسی توجهی به مشکلات اقتصادی اقشار کم درآمد در جامعه دارد!

تگ

کامنت