•  سوریه: قانون «کشور یهود» در اسرائیل با حمایت های آمریکا به تصویب رسید

وزارت امور خارجه سوریه تصویب قانون «کشور یهود» در اسرائیل را محکوم و اعلام کرد ، اگر حمایت بی‌حدوحصر دولت‌های متوالی آمریکا از این رژیم اشغالگر نبود، این قانون نمی‌توانست تصویب شود.

کنیست رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه گذشته قانونی جنجالی را به تصویب رساند که مطابق آن دولت جعلی اسرائیل رسماً به عنوان یک کشور یهودی (دولت ملی خلق یهود) شناخته می‌شود.در این قانون به صراحت رژیم صهیونیستی کشوری یهودی تلقی می شود و غیر از یهودی ها در آن جایی ندارند.

به گزارش روز شنبه خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)؛ وزارت امور خارجه سوریه تاکید کرد : این قانون، نژادپرستی رژیم اشغالگر را که  زشتی آن از رژیم آپارتاید منحل شده در آفریقای جنوبی ، بیشتر است، نهادینه می‌کند.

 وزارت خارجه سوریه قانون «کشور یهود» رژیم صهیونیستی را نقض آشکار قانون بین‌الملل و تجاوز به حقوق تاریخی ملت فلسطین دانست.

تصویب این قانون جنجالی و تبعیض‌آمیز در پارلمان رژیم صهیونیستی ، با اعتراضات مختلف در داخل و خارج از فلسطین اشغالی مواجه شده است.

 

تگ

30 سرطان 1397, 15:19 کابل
کامنت